Undefeated

Undefeated

Undefeated, aka UNDFTD, startade som en sneaker-affär på La Brea Blvd i Los Angeles. Märket tar sin insperation från sport världen.